Prihlasovanie jazdcov

Online prihlasovanie na 7. ročník Western show je práve spustené!

Jazdci, tešíme sa na Vás aj Vaše koníky a dúfame, že sa podujatie odohrá v priateľskej, pohodovej atmosfére ako to už u nás tradične býva zvykom a všetci sa spoločne zabavíme.

Propozície a online prihlášku nájdete nižšie. 👇


Propozície

 • Usporiadateľ: Ranč Santána, Trenčianske Mitice
 • Miesto konania: areál Poľnohospodárskeho družstva, Trenčianske Mitice
 • Dátum konania: 03.08. 2019
 • Kontakt: 0905 724 852, rancsantana@gmail.com
 • Riaditeľ pretekov: Pavol Adamať
 • Rozhodca: Luděk Erbek (CZE)
 • Lekárska služba: zabezpečená
 • Veterinárna služba: zabezpečená
 • Podkováč: zabezpečený, za úhradu
 • Kolbisko: 70m x 40m
 • Štartovné: 1,50 € /disciplína
 • Ubytovanie: možnosť stanovania v areáli
 • Kancelária pretekov: od 9:00 hod.

PROGRAM:  Schôdza jazdcov 9:00 hod.

Začiatok 10:00 hod.

 • Trail
 • Western pleasure

Slávnostný nástup

 • Pole bending
 • Barrel race
 • Vlajková
 • Kľúč
 • Offroad vs. kôň

od 19.00 hod. Galavečer "KONE V AKCII"

následne: Country bál so skupinou COUNTRY KRAVY

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej online prihlášky. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo ujmy na zdraví jazdcov resp. koní počas celej akcie. Všetci účastníci zodpovedajú za škody spôsobené osobe alebo ich koňmi tretej osobe. Preteká sa v korektnom oblečení jazdca a výstroji koňa podľa pravidiel SAWRR.

Pred vyložením koní je potrebné predložiť Pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami na rok 2019 (anémia nie staršia ako 6 mesiacov + chrípka). Štart je povolený len prihláseným a odprezentovaným jazdcom minimálne 1 hod. pred začiatkom pretekov v kancelárii pretekov a po uhradení všetkých poplatkov!

Uzávierka prihlášok do: 31.07. 2019

Úhrada štartovného bude prebiehať priamo na mieste v hotovosti.


Online prihláška

Prihláška platí pre jedného jazdca a jedného koňa. Ak chcete súťažiť s viacerými koňmi, vyplňte prosím formulár znova. Prihlášku Vám potvrdíme e-mailom.